6 de desembre, Mercat de St. Nicolau de Bellpuig

Parades i mostres al carrer de productes agroalimentaris de la zona, ornamentació i detalls de Nadal. Als diferents carrers i places de Bellpuig.

www.bellpuig.cat