Valoració positiva de visitants a l’Urgell, any 2016

VALORACIÓ TURÍSTICA ANUAL DE L’URGELL, 2016

OFICINA COMARCAL DE TURISME DE L’URGELL

L’any 2016 l’Oficina Comarcal de Turisme ha atès un total de 3.310 persones, que suposa un  increment del  0,4 % , respecte l’any 2015 que van ser 3.299 consultes.

La informació més sol·licitada ha estat de Tàrrega, l’Urgell i La Ruta del Cister. Concretament sobre gastronomia, llocs d’interès, senderisme, rutes per realitzar amb BTT, i informació del Camí de St. Jaume català i el Camí Ignasià que travessen l’Urgell per diferents poblacions.

La procedència dels visitants és de Catalunya, amb un 81%  i un  19% d’ Espanya, Europa i altres països.

Durant l’any ha augmentat el nombre de pelegrins que realitzen el camí de sant Jaume català, al seu pas per l’Urgell.

OFICINES DE TURISME DE L’URGELL

Les oficines de turisme de la comarca, han atès 1.947 persones (Verdú), que suposa un augment respecte les 1.891 de l’any 2015;  4.370 persones l’Oficina de turisme d’Agramunt que també ha augmentat, respecte les 4.532 del 2015; 3.600 l’Oficina de Turisme de Vallbona de les Monges, que ha obert l’any 2016; i 66  l’oficina de turisme de Bellpuig, que ha baixat el nombre de persones ateses respecte les 72 de l’any 2015.

En general, les oficines de turisme de l’Urgell han augmentat les seves consultes.

VISITES GUIADES ALS NUCLIS DE POBLACIÓ

A Agramunt han realitzat visita guiada pel nucli històric 1.935 persones,  a Verdú, 3.302 persones i a Bellpuig 166 persones.

Agramunt i Bellpuig han augmentat el nombre de visites respecte les 950 i 34 , del 2015, respectivament. Verdú ha tingut menys visites, respecte les 4.182, de l’any 2015.

MUSEUS I ESPAIS VISITABLES

Durant l’any 2016 el nombre de visitants al Monestir de Sta. Maria de Vallbona de les Monges ha estat de 21.702, que suposa un augment  del 13,35 % respecte l’any anterior, que van ser 19.147. El fet de l’augment de visites es deu a que el Monestir obre de dimarts a diumenge, des de l’any 2015, així com a les campanyes de promoció que s’estan duent a terme des de L’Oficina de Gestió de La Ruta del Cister , el Consell Comarcal de l’Urgell i l’oficina de turisme de Vallbona de les Monges.    

ESTABLIMENT

 

2015

2016

Pou de gel a Agramunt

717

404

Lo Pardal d’Agramunt

420

263

Refugi Antiaeri d’Agramunt

5.250

4.400

Museu del Torró i la Xocolata (Agramunt)

26.446

27.510

Cisterna del Convent d’Agramunt

1.700

268

Espai Guinovart d’Agramunt

6.059

5.706

Visites al Mausoleu de Ramon Folch de Cardona de Bellpuig

549

650

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig

2.100

2.039

Museu de la mecanització agrària J. Trepat (Tàrrega)

5.803

9.816

Museu Comarcal  de l’Urgell – Tàrrega

6.167

8.078

Monestir de Vallbona de les Monges

19.147

21.702

A banda de l’augment de visitants al Monestir de Vallbona de les Monges, els espais de l’Urgell que han augmentat les visites respecte l’any 2016 han estat el  Museu del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt ha rebut la visita de 27.510 persones, el Mausoleu de Ramon Folch de Cardona de Bellpuig i el Museu J. Trepat i el Museu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega.  

El Centre d’Interpretació del president Lluís Companys del Tarròs ha rebut 357 visites i el Museu d’Art Matern Magda Sanrama de Guimerà, 206.

ALLOTJAMENTS

Segons les dades aportades pels allotjaments, han comptabilitzat una ocupació del 41 % de mitjana, xifra inferior als 48,93 % de l’any anterior.   

Segons els establiments, la procedència dels hostes és majoritàriament de la província de Barcelona, tot i que també arriben de l’Estat Espanyol, Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit.

Els clients són  bàsicament de tipus familiar i grups amics.

FESTES I FIRES

Els turistes també han trobat en les festes i fires de la zona, una nova manera de descobrir les costums i la tradició de l’Urgell i  han rebut milers de visitants interessats per aquests esdeveniments de caire lúdic.