Guimerà, dins els 10 pobles que cal visitar de Catalunya (Viajeros Callejeros)

Per Viajeros Callejeros, Guimerà, a la vall del Corb, és un dels 10 pobles que cal visitar de Catalunya.
Guimerà, poble medieval de la Vall del Corb, declarat Conjunt Historicoartístic d’Interés Nacional.