Magazine de gener i febrer dedicats a Guimerà, Verdú i Agramunt

La publicació Magazine de gener ha dedicat reportatges a Guimerà i als jaciments ibèric de Tornabous i Verdú. La revista de febrer dedica dues pàgines a parlar de Verdú i també del Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt