6 i 7 d’octubre, Festa de la Verema i el de Verdú

6 i 7 d’octubre, Festa de la Verema i el de Verdú. Bacus. 

Diferents activitats dins els actes de la festa verema i el vi de Verdú. Més informació a www.verdu.cat. Tel. 973 347 216, oficina de turisme de Verdú.