Anunci a la revista Cap Catalogne

L’Urgell, present a la revista Cap Catalogne de desembre. Aquesta publicació és d’abast del mercat turístic del sud de França.  Hi ha informació de les festes i fires del territori i informació diversa.