Reunions del projecte Vanwoow

Al gener, els responsables del projecte Vanwoow i la consellera de turisme Gràcia Auró es reuneixen amb els ajuntaments i el sector privat dels municipis de l’Urgell, per exposar-los el projecte per captar públic d’autocaravanes i campers.